Missió, visió i valors

Missió

La Missió del col·legi Nostra Senyora de Gràcia és educar i formar els seus alumnes des d’una visió humanista cristiana, i fer que l’ensenyança sigui un diàleg entre la fe, la cultura i la vida en un clima configurat per la vivència cristiana.

L’entitat titular, en promoure el centre escolar, destaca primerament el valor de la persona; i considera la tasca educativa com un servei a totes les parts interessades, i atenció als alumnes per fer-los avinent una caritat propera, tot privilegiant els valors de la gratuïtat i de la donació als altres, de manera que en el futur puguin fer una contribució de valor a la societat.

El col·legi ha d’educar i formar les dimensions espirituals, intel·lectuals, afectives, cognitives i socials dels seus alumnes per tal d’assolir una formació sòlida.
Aquesta missió inclou el compromís i l’esforç per part de la direcció i de tot el personal de formar-se i millorar contínuament per fer realitat aquesta missió.

Visió

Vol ser un centre educatiu cristià de referència per la qualitat de l’educació integral dels alumnes, el clima familiar i l’organització; tot plegat es concreta en:

 • Assolir un bon nivell de competència acadèmica, hàbits d’estudi, disciplina i motivació per a la feina ben feta.
 • El conreu dels valors humans i l’obertura a l’experiència cristiana.
 • La convivència, el treball en equip, la disciplina i l’organització, en un clima adient per a l’ensenyament il’aprenentatge.
 • El foment de la competència de les llengües pròpies i de l’anglès.
 • La implantació de la innovació educativa en totes les àrees: treball per projectes, aplicació de la teoria de les intel·ligències múltiples i, també, foment de la cultura de pensament (rutines i destreses de pensament) en els alumnes.
 • La col·laboració i la implicació de les famílies i altres parts interessades en el projecte educatiu del centre.
 • Un equip humà que desenvolupi al màxim les seves competències; exigent, innovador, motivador, capaç de treballar en equip, que estimi els alumnes i que s’identifiqui amb la missió pròpia del centre.
 • La promoció de l’autoconeixement i el desenvolupament de la intel·ligència emocional dels alumnes.
 • Un sistema de gestió de qualitat eficient i de millora contínua.

Valors

La cultura organitzativa del col·legi Nostra Senyora de Gràcia, el clima de les relacions i el comportament dels membres de la comunitat educativa estan conformats pels següents valors finals:

 • La convicció que la persona val més pel seu ser autèntic que per la seva riquesa material
 • El respecte a totes les persones, qualssevol siguin les seves idees i accions
 • La solidaritat i, més radicalment, la fraternitat amb totes elles, intentant veure-les com a filles de Déu i germanes en Crist.
 • La pau, les relacions humanes i humanitzadores entre tots els homes i les dones i els pobles; amb un esperit obert, dialogant, flexible i allunyat de tota forma de violència.

El col·legi Nostra Senyora de Gràcia, per fer realitat la seva missió, educa els següents valors instrumentals:

 • La responsabilitat personal, el sentit del deure, l’assumpció del treball com a enriquiment de la pròpia persona i com a ineludible aportació a la societat.
 • El sentit de la justícia i col·laboració en les relacions i en les estructures socials, econòmiques i polítiques.
 • La llibertat personal; el respecte a la llibertat dels altres; la inquietud i el rebuig davant tota restricció, manipulació i opressió de la llibertat dels individus, dels grups i dels pobles.
 • La visió positiva de la persona i de l’esdeveniment humà; tot motivant sempre l’esperança, l’alegria i la valoració, que han de ser el tarannà dels educadors i els alumnes.
 • El diàleg, l’acollida, l’autenticitat, la responsabilitat, la coherència, l’autoestima, la senzillesa, el respecte, la tolerància, la comprensió, l’esperit de servei i la generositat.