LListat de puntuació DEFINITIU del procés d’adscripció