Política de Qualitat

Política de qualitat

El col·legi Nostra Senyora de Gràcia vol educar i formar els seus alumnes des d’una visió humanista cristiana, i fer que l’ensenyança sigui un diàleg entre la fe, la cultura i la vida en un clima configurat per la vivència cristiana.

L’entitat titular, en promoure el centre escolar, destaca primerament el valor de la persona; i considera la tasca educativa com un servei i atenció als alumnes per fer-los avinent una caritat propera, tot privilegiant els valors de la gratuïtat i de la donació als altres, de manera que en el futur puguin fer una contribució de valor a la societat.

Per establir i millorar contínuament l’eficàcia del Sistema de Qualitat, la Direcció es compromet a cumplir amb els requisits d’aquesta norma, proporcionant els recursos tècnics i humans necessaris i a la consecució dels aspectes contemplats a continuació:

 •  Millorar l’educació dels nostres alumnes, incrementar l’eficiència dels processos i disminuir els costes operatius i, en conseqüència, augmentar els avantatges educatives.
 •  Establir i complir els objectius generals de Qualitat.
 •  Implantar la millora contínua del procés de Qualitat i, per lo tant, la millora de la eficàcia del Sistema.
 •  Aconseguir una millor comunicació amb les parts interessades, per a conèixer i/o solventar tots els seus requisits, necessitats, dubtes i problemes.
 •  Assolir un bon nivell de competència acadèmica, hàbits d’estudi, disciplina i motivació per a la feina ben feta.
 •  Participar en la detecció de problemes i col·laborar en la mesura en que se disposi per a solucionar-los amb la màxima eficàcia i mínim temps possible.
 • Implicar i comprometre al personal amb l’objectiu de cercar la seva participació en la gestió, aplicació i millora continua del Sistema.

 •  El foment de la competència dels alumnes en tots els àmbits educatius.
 •  La implantació de la innovació educativa en totes les àrees: treball per projectes, aplicació de la teoria de les intel·ligències múltiples i, també, foment de la cultura de pensament (rutines i destreses de pensament) en els alumnes.
 •  La col·laboració i la implicació de les famílies en el projecte educatiu del centre.
 •  Un equip humà que desenvolupi al màxim les seves competències; exigent, innovador, motivador, capaç de treballar en equip, que estimi els alumnes i que s’identifiqui amb la missió pròpia del centre.
 •  La promoció de l’autoconeixement i el desenvolupament de la intel·ligència emocional dels alumnes.
 •  Compromís integral de la direcció i tot el personal de complir amb la legislació vigent tanteducativa com externa que afecti al centre.